Guide - Kapslingsklasser (IP och IK)

Kapslingsklasser

Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning). Elektrisk materiel klassificeras med en sifferkod som anger vilket skydd en kapsling erbjuder, exempelvis IP46.

Förkortningen IP står för International Protection och står för ett internationellt sätt att koda olika kapslingsklasser. Beteckningen anger vilket skydd en kapsling ger mot åtkomst av farliga delar inuti kapslingen, och skydd för materiel inuti en kapsling mot inträngande av fasta föremål eller vatten. Dammpartiklar räknas till fasta föremål.

https://www.elsakerhetsverket.se/

IK-klassningen anger hur mycket skydd elektriskt utrustning har mot mekanisk påverkan.

IP-klassning

Första siffranAndra siffran
0Inget skyddInget skydd
1Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.Skyddad mot droppande vatten.
2Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5Dammskyddad.Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6Dammtät.Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.
Informationen hämtad från https://www.elsakerhetsverket.se

IP20 / IP21

Utrustningen har skydd för fasta inträngande föremål med minst 12mm i diameter men har inget skydd mot fukt (0) eller endast skydd mot vertikalt droppande vatten (1). Strömställare och vägguttag ämnade för inomhusbruk har oftast IP20 eller IP21.

IP44

Utrustningen har skydd för fasta inträngande föremål med minst 1mm i diameter och tål strilande vatten från alla håll. Strömställare, vägguttag och andra produkter för utomhusbruk har ofta IP44.