Guide - Krusman ögondusch

Förpackningen innehåller följande detaljer.

  • Kranhus med ögonduschar
  • Påse med packningar och nipplar för olika montagesätt

Plocka av strålsamlaren från blandaren.

Välj passande monteringsnippel.

Glöm inte packningen.

Vid montering på ex. tvättställsblandare kan ni behöva plocka av ögonduscharna.

Montera kranhuset på blandaren.


Återmontera ögonduscharna.

Skölj ur och kontrollera funktion.