Guide - Minikulventiler

En kulventil är en ventil som använder sig av en genomborrad kula som genom rotation öppnar eller stänger vattenflödet. Kulventilen åstadkommer detta genom att kulan roteras 90 grader.

En minikulventil är en liten kompakt version av en kulventil, oftast med en liten handspak och avsedd för installation där även utseendet är viktigt.

Tänk på att det är viktigt att motionera dina minikulventiler, gärna två gånger per år (förslagsvis i samband med att du ställer om klockan). Detta gör du genom att stänga och öppna några gånger, du kommer troligen märka att det går lättare efter några gånger. Öppna och stäng inte för snabbt då detta kan skapa tryckstötar i systemet.

Öppen och stängd

Alla våra minikulventiler är lätta att använda, i öppet läge följer handtaget vattnets flöde. I stängt läge är handtaget roterat 90 grader och är tvärt flödesriktningen.

Minikulventil för WC-stol

Minikulventil för WC-stol kallas ibland för sanitetskulventil. Den löpande muttern gör att du kan spänna fast kulventilen mot exempelvis wc-stolen utan att behöva snurra hela ventilhuset, utan bara den löpande muttern. Den löpande mutter skapar även förutsättning att på ett lättare sätt bestämma spakens position i samband med installation.

Installationspaket för blandare

Det är rekommenderat att sätta en avstängning vid varje tappställe. För att underlätta att välja rätt minikulventil har vi ett installationspaket för blandare som oftast är rätt. Det består av minikulventiler, förminskningar och planadaptrar.

Läs mer

Förminskningsset

Läs mer ›

Kulventiler

Läs mer ›

Metallrördelar

Läs mer ›

Carat Rimless WC

Läs mer ›