Guide - PEM-slang och plaströrskopplingar

OBS! Vid montering av plaströrskopplingar i mässing och plast är det viktigt att slangen kapas vinkelrätt och att den pressas i botten av kopplingen! Dra åt kopplingarna för hand och använd därefter verktyg tills det tar stopp, muttern behöver inte bottna i kopplingen.

PEM-slang

PEM-slang, polyetenslang (PE) med medelhög densitet (M), är slagtålig även vid låga temperaturer. Slang för tryckvatten är svarta med blå rand och slang för spillvatten markeras med rödbrun rand.

PEM-slang har oftast en driftstemperatur kring 20°C, vid högre temperaturer måste arbetstrycket reduceras. Max temperatur under tryck är 60°C men innebär att livslängden förkortas.
Dra därför inte varmvatten i PEM-slang utan komplettera istället med en varmvattenberedare eller genomströmningsvärmare innan
tappstället alternativt använd en isolerad kulvert.

Mässingskoppling / PRK-koppling

Plaströrskopplingar i mässing är till för att kunna koppla samman PEM-slang. Kopplingen består av kopplingshus och tryckskruv vilket ger en snabb och säker montering.
Kopplingshusen har rörgänga vilket gör att du kan använda den som rördel, det finns även förminskningar vilket skapar möjlighet att bygga specialkopplingar som inte finns i standardsortimentet.

Plastkoppling

Plaströrskopplingar tillverkade i polypropylen (PP) är avsedda att användas i tappvattensystem för kallt vatten.

För att montera kopplingen mot rördelar krävs speciella plaströrskopplingar med rörgänga.

Kopplingarna är känsligare för mekaniskt påverkan än mässingskopplingarna men har ett lägre pris.