Certifieringar &
kvalitet

GG Carat levererar in produktdata till Finfo enligt Vilma-standard för att underlätta för dig som återförsäljare.

Alla butiksförpackade artiklar (GG Carat-artiklar) läggs som standard in i Finfo och vi lägger även in resterande artiklar ( ”Dahl-artiklar” ) i finfo på förfrågan.

Behöver du hjälp? Ta kontakt med din säljare

Finfo

Finfo hanterar och säkerställer att kvalitativ produktinformation levereras från en part till en annan i samma flöde.

Läs mer på www2.finfo.se

OBS! På finfo heter vi Dahl Sverige AB AO GG Carat

Vilma

GG Carat är en certifierad Vilma-leverantör.

För att bli certifierad krävs att:

  • Artikelinformationen skall levereras enligt Vilmas regler för innehåll och obligatoriska fält.
  • Artikelinformation skall sändas till Finfo minst varannan månad.
  • Leverantören skall leverera in kundunika priser på samtliga artiklar i den generella filen (alltså de artiklar som är registrerade hos Finfo) förutom de som undantas genom kod i artikelklass.
  • Leverantören måste ha en artikelansvarig som också blir Finfos kontaktperson samt en ersättare.
  • Beslutsfattare (VD, Försäljningschef eller motsvarande), artikelansvarig samt ersättare skall ha genomgått erforderliga Vilmautbildningar

Läs mer på www.byggmaterialhandlarna.se/vilma

Övriga Certifikat

Du hittar mer information om vårt hållbarhetsarbete samt certifikat på Dahls hemsida.

Inom koncernern följer vi FN:s Global Compact – tio internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, korruption och miljö.

Vårt EHS-direktiv är utformat från perspektivet människa och miljö. Det innebär också nolltolerans för arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall.

Att följa lagen ser vi som en minimigräns. Tillsammans vill vi gå ett steg längre och alltid ligga i framkant. Därför arbetar vi kontinuerligt med förbättringar.

Certifierade av El-Kretsen som legitimerade återvinnare!
Vi är också certiferade av El-Kretsen, ett icke vinstdrivande servicebolag som ägs av olika branschorganisationer. Certifikatet garanterar anställda och kunder att våra produkter återvinns på ett korrekt sätt och borgar för att vi är engagerade och gör vad vi kan för att spara på jordens resurser. Läs mer om El-Kretsen på deras hemsida.

Givetvis är alla våra enheter certifierade enligt ISO 14000 och ISO 9000.