Guide - Lamputtag

1 april 2019 avslutades en 10 årig utfasningsperiod av den gamla standarden på lamputtag och ersattes av DCL-standarden. DCL-standarden innefattar bara jordade enheter.
Många anläggningar i Sverige saknar fortfarande jordning, det har därför tagits fram en svensk standard för de gamla uttagen utan jord.

De gamla ojordade uttagen är bara tillåtna att använda för reparation i gamla anläggningar. Den ojordade stickproppen får sättas på en lämplig armatur för att passa i den gamla anläggningen.

DCL— Devices for Connection of Luminaires

DCL uttag och stickpropp från Schneider electric. Uttagen finns bara i jordat utförande och kontakten försänks helt in i uttaget. Uttagen finns precis som den äldre standarden både för tak- och väggmontage samt i olika färger.

Äldre standard, jordad

Uttagen fasas ut. Stickproppen får bara säljas som separat produkt, ej monterad på armatur.

Äldre standard, ojordad

Uttagen får bara ersättas vid utbyte, ej nyinstallation i nya anläggningar. Stickproppen får bara säljas som separat produkt, ej monterad på armatur.

Tillverka/importeraSäljaInstallera
Nytt uttag DCLJaJaJa
Ny stickpropp DCLJaJa
Äldre uttag, jordadNejJa, om de sattes på
marknaden före 1 april 2019
Nej
Äldre stickpropp, jordadJa, enbart som separat produktJa
Äldre uttag, ojordadJa, enbart för befintliga anläggningarJaNej
Äldre stickpropp, ojordadJa, enbart som separat produktJa
Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida