VVS – rör i rör

Varför Carat Rör i Rör?

  • Inga synliga rördragningar på vägg.
  • Skarvfritt Rör i Rör system.
  • Utbytbart innerrör utan att skada tätskiktet.

Läs mer

Rör i rör: innan du börjar

Läs mer ›

Rör i rör: sortimentsöversikt

Läs mer ›

Rör i rör: montage i skåp

Läs mer ›

Rör i rör: montage i vägg

Läs mer ›