VVS – rör i rör

Varför Carat Rör i Rör?

Rör-i-rör-system används främst inom VVS-installationer (värme, ventilation och sanitet) för att transportera vatten. Detta system består av två rör: ett inre rör som transporterar vatten och ett yttre skyddsrör som fungerar som en barriär mot läckage. Användningen av rör-i-rör-system erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella rörsystem som koppar och galvaniserade stålledningar.

  • Inga synliga rördragningar på vägg.
  • Skarvfritt Rör i Rör system.

Rör i rör

Rör i rör: innan du börjar

Läs mer ›

Rör i rör: sortimentsöversikt

Läs mer ›

Rör i rör: montage i skåp

Läs mer ›

Rör i rör: montage i vägg

Läs mer ›

En av de främsta fördelarna med rör-i-rör-system är flexibiliteten.
PEX-rör (cross-linked polyethylene) är mycket flexibla och kan böjas runt hörn utan att behöva extra kopplingar. Detta minskar både installationstiden och risken för läckor. PEX-rör ansluts med PEX-kopplingar och behöver inga specialverktyg.

Hållbarheten är en annan viktig fördel.
PEX-rör är korrosionsbeständiga och påverkas inte av kemisk korrosion eller mineralavlagringar, vilket är vanligt i koppar- och stålsystem. De kan även expandera vid frysning, vilket minskar risken för sprickor och läckor under kalla förhållanden. Detta gör dem särskilt lämpliga för användning i kalla klimat, där traditionella rör ofta spricker när vattnet fryser.

Ekonomiskt sett är rör-i-rör-system kostnadseffektiva.
PEX-rör är generellt billigare än kopparrör och kräver mindre arbete vid installation, vilket minskar de totala kostnaderna. Dessutom innebär den längre livslängden och minskade risken för läckor och skador att underhålls- och reparationskostnaderna blir lägre över tid.

Miljömässigt erbjuder PEX-rör också fördelar.
Även om de inte är lika återvinningsbara som koppar, kräver de mindre energi för produktion och installation, vilket resulterar i en lägre total miljöpåverkan. Deras långa livslängd bidrar också till minskad resursanvändning över tid.

Carat rör-i-rör-system ett modernt, pålitligt och kostnadseffektivt alternativ vid vatteninstallationer. Det erbjuder överlägsen flexibilitet, hållbarhet och ekonomiska fördelar jämfört med traditionella rörsystem, vilket gör dem till ett populärt val för både nybyggnation och renoveringsprojekt.