Guide - Rör i rör: montage i skåp

Rör i rör

Rör i rör: innan du börjar

Läs mer ›

Rör i rör: sortimentsöversikt

Läs mer ›

Rör i rör: montage i skåp

Läs mer ›

Rör i rör: montage i vägg

Läs mer ›

Montering av fördelarskåp och fördelare

Börja med att montera skåpet på eller i vägg, proppa de anslutningar du inte ska använda (även i ovankant för att motverka att eventuell kondens tränger upp inuti väggen). Montera sedan ihop fördelarna så det motsvarar rätt antal avstick för ditt behov, glöm inte att sätta på locket på fördelarens bortre sida.


Skåpet monteras i eller på väggen vågrätt med botten nedåt. Bottensidan kan noteras genom de två skårorna som luckan ska fästas i.

Monteras ram och lucka till skåpet skall även detta monteras med ramens skåror nedåt.

Vid montering utan ram ska skåpets front sticka ut eller monteras jäms med färdig vägg.

Om skåp förses med ram skall skåpets front avslutas ca 15 mm på insidan vägg.

Skåpets underkant måste monteras minst 500mm från golvet.


Medföljande skruv med brickor används när skåpet monteras i regelverk.


De medföljande skyddspropparna ska monteras i de anslutningar du inte avser använda. Skyddspropparna ska monteras från utsidan och in.


Montera ihop fördelarna tills rätt antal avstick uppnåtts genom att kombinera fördelarna med 2, 3 eller 4 avstick.

Glöm inte packningen som ska användas när flera fördelare monteras ihop.


Montera lock med packning på fördelarens utvändiga G20 gänga.

Montage av muffar i fördelarskåp

Montera en dräneringsmuff per skåp, den monteras i lämpligt ledigt anslutningshål i botten av skåpet. Montera därefter så många anslutningar som din installation kräver.

Rören för varmvatten ska anslutas i de innersta anslutningarna, rören för kallvatten i de yttre. Ett badrum med tvättställ, dusch/badkar och wc får därför 2st anslutningar innerst och 3st anslutningar ytterst + en dräneringsmuff.

OBSERVERA!

Skåpsmuff och dräneringsmuff är mycket lika.
Skåpsmuffen har en 30 mm hög krage för att för att förhindra att eventuellt läckage läcker ut i slangarna.
Dräneringsmuffen har en 5 mm låg krage krage för att ett eventuellt läckage ska rinna genom skåpets dränering.


Montera skåpsmuffar och dräneringsmuff.

Skruva fast muffen för hand och dra därefter åt med verktyg för skåpsmuff.


För stamledning, kall- och varmvatten används gummimuff som monteras i de större hålen i skåpet. Gummimuffen är kapbar beroende på vilken storlek av stamledning som ska anslutas, storlekarna framgår på gummimuffen.

Installera fördelare och rör

Inled med att montera fördelarfästena och spänn fast fördelarna i fästena utan att dra åt. Dra därefter ett skyddsrör med slang genom en muff för att passa in fördelarens placering, spänn fast fördelarna. Montera därefter skyddsrör, PEX-rör mot fördelare och dräneringsrör. Till dräneringsrör kan du använda en bit skyddsrör.

Med fördelarskåpet levereras det fyra stycken fästen. Två modeller med kort skruv och två modeller med lång skruv.

Skruvens huvud ska glida i fördelarskåpets skenor som sitter i bakkant, brickan skall användas och kontramutter tillsammans med de långa skruvarna.

Svepen/fästena monteras därefter i skruvarna.

De korta skruvarna monteras i det övre fästet, de längre skruvarna monteras i det undre fästet


Montera fördelarna i fästena utan att spänna åt fullt. Dra därefter igenom ett rör-i-rör (skyddsrör med PEX-rör) och justera in fördelarna i sidled. Tänk på att kallt och varmt är förskjutet i sidled.

Låt skyddsröret sticka upp ett par centimeter från muffens kant.

Spänn därefter åt fästena mot skåpet och svepets skruv.


Dra nu igenom och alla rör-i-rör (skyddsrör och PEX-rör). Skyddsröret låses fast när kopplingen dragits åt. Dra lite lätt i skyddsröret för att kontrollera att det sitter fast.

Låt skyddsröret sluta ett par centimeter från muffens kant. Dräneringsslangen ska sluta i höjd med skåpets botten.


Dra PEX-rören till fördelaren och kapa i rätt längd. Röret bottnar ca 15mm från fördelarens/gängans kant.

Använd en PEX-sax när du kapar PEX-rör. Kontrollera att kapet blev rakt.


Montera kopplingssettet på PEX-röret genom att först dra på muttern, därefter klämringen och för slutligen in stödhylsan i röret.


Tryck in röret med stödhylsan in i fördelaren, se till att röret bottnar. Spänn därefter åt muttern först med handkraft och därefter med verktyg.

Läs mer här hur du monterar en klämringskoppling.

Rör i rör

Rör i rör: innan du börjar

Läs mer ›

Rör i rör: sortimentsöversikt

Läs mer ›

Rör i rör: montage i skåp

Läs mer ›

Rör i rör: montage i vägg

Läs mer ›