Guide - Rör i rör: innan du börjar

Varför Carat Rör i Rör?

 • Inga synliga rördragningar på vägg.
 • Skarvfritt Rör i Rör system.
 • Utbytbart innerrör utan att skada tätskiktet.

Rör i rör-system med PEX-universalrör

Universalrör är ett rör som tillverkas av PE, vilket ger röret starka egenskaper, god flexibilitet samt utmärkt hållfasthet mot utmattning. Röret har en diffusionsspärr och fungerar därför både till tappvatten- och värmeinstallationer.

Röret används tillsammans med ett svart skyddsrör. Skyddsröret ökar säkerheten mot vattenskador, samtidigt som det ger ett mekaniskt skydd. Carats rör-i-rör-system säljs i dimension PEX-15mm med utanpåliggande skyddsrör 25mm.

Viktigt att tänka på vid installation!

 • Rören ska alltid förläggas skarvfritt och helt utan inbyggda kopplingar.
 • Rören skall förläggas så att de inte kan skadas av skarpa kanter etc.
 • Rören skall förläggas med ”mjuka kurvor” för att minska expansionsrörelser.
  Tvära böjar får ej förekomma. Max böjningsradie är 5 x rör diametern.
 • Vid väggenomföringar ska väggfixtur alternativt väggbox användas.
 • Skyddsröret skall fixeras med max 1 meter mellan fixeringspunkterna.
 • Vid varje böj ska ytterröret fixeras både direkt innan och direkt efter böj.
 • Det är mycket viktigt att skyddsröret inte skadas/deformeras vid fixering.

Rör i rör

Rör i rör: innan du börjar

Läs mer ›

Rör i rör: sortimentsöversikt

Läs mer ›

Rör i rör: montage i skåp

Läs mer ›

Rör i rör: montage i vägg

Läs mer ›