Guide - Rör i rör: montage i vägg

Nedan följer installationsanvisning för montage av väggbockfixtur och väggbox.
Klicka på bild nedan för att ta dig till relevant sortiment.

Läs mer om rör i rör

Carats Rör i rör-system är ett komplett system för att dolt och skarvfritt installera tappvatten.

Rör i rör: innan du börjar

Läs mer ›

Rör i rör: sortimentsöversikt

Läs mer ›

Rör i rör: montage i skåp

Läs mer ›

Rör i rör: montage i vägg

Läs mer ›

Montage av väggbockfixtur med väggskena

Väggskena
Väggskena rekommenderas som fäste för väggbockfixturen. Väggskenan spikas eller skruvas mot väggregler av stål eller trä. Hålbilden i väggskenan medger montage av 40cc, 150cc och 160cc.

Plocka bort låsbrickan

Kapning av fixtur
Montagearbetet underlättas om väggbockfixturens vägggenomföring kapas till rätt längd
innan röret monteras. Kapningen skall göras så
att fixturen inte sticker ut utanför färdig vägg.

Förbered väggbockfixtur
Trä låsbrickan och väggbockfixturen över
skyddsröret. Rör och skyddsrör böjs över väggbocksfixturen och fixeras med låsringen.

Montera väggbockfixtur
Väggbocksfixturen med rör monteras i väggskenan och fixeras med låsblecket på motsvarande sida

Montera väggbockfixtur
Väggbocksfixturen kan också monteras i en
träkortling. Låsblecket monteras då i fixturens
innersta spår och skruvas mot träkortlingen.
Följ i övrigt anvisningarna för Montage av väggbockfixtur med väggskena.

Tätningsmanchett
Om väggen skall kaklas skall en tätningsmanschett för skyddsrör 25 mm monteras. Väggbocksfixturen skall kapas jämt eller strax innanför väggskivan

Kapa skyddsrör
Skyddsröret kapas 2 mm utanför färdig vägg
med en tomrörsskalare.
Obs! Det är viktig att inte mediaröret skadas.

Montera ändkrage
Montera ändkragen mellan Universalröret och
tomröret.

Tänk på!

Om väggbrickor eller blandarfästen skall monteras skall dessa vara godkända och avsedda för Universalrör 15×2,5 mm.


Montage av väggbox

Montera väggbox
Ska du montera blandare 160cc används med fördel Distans för väggbox 160 cc för att säkerställa rätt avstånd.

Dra fram universalrör
Universalröret dras till väggboxen monterat i ett 25 mm skyddsrör.

Montera universalrör
På universalröret monteras väggboxens mässingsmutter och klämring. Muttern dras åt först för hand och sedan med en fast nyckel.

Glidmedel
På nedre delens O-ringstätning och på den andra tätningen ska glidmedel användas.

Montera skyddsröret
Skyddsröret måste skjutas hela vägen upp.

Tätningsmembran och monteringshylsa
Monteringshylsan monteras och kapas längs färdig vägg.
I våtutrymmen ska alltid tätningsmembran användas.

Tänk på!

Om väggbrickor eller blandarfästen skall monteras skall dessa vara godkända och avsedda för Universalrör 15×2,5 mm.

Läs mer om rör i rör

Carats Rör i rör-system är ett komplett system för att dolt och skarvfritt installera tappvatten.

Rör i rör: innan du börjar

Läs mer ›

Rör i rör: sortimentsöversikt

Läs mer ›

Rör i rör: montage i skåp

Läs mer ›

Rör i rör: montage i vägg

Läs mer ›