Guide - Klämringskopplingar för kopparrör

Klämringskopplingar för kopparrör används för att koppla samman kopparrör med övrig installation. Detta kan vara exempelvis andra kopparrör, pex-slangar eller gängdelar.

Alla våra klämringskopplingar och mässingsrördelar avsedda för tappvatteninstallationer är tillverkade av avzinkningshärdad mässing vilket är ett krav i Sverige.

Stödhylsa skall alltid användas till klämringskopplingarna när du använder mjuka eller halvhårda kopparrör samt PEX-slang. Till våra klämringskopplingar följer det med stödhylsa avsedd för kopparrör.

Montera 15mm klämringskoppling
Montera T-rör klämringskoppling
Montera vinkel klämringskoppling

Montage av klämringskoppling på kopparrör

 • Grada av röränden, använd en kniv eller gärna ett gradverktyg. Dessa finns som specifika produkter eller som en del av en rörkap.
  När man kapar ett rör med exempelvis en rörkap blir viker sig rörets kanter oftast innåt, detta gör det omöjligt att få in en stödhylsa och dessa kanter måste därför bort. När man kapar ett rör bildas det också grader, små bitar av koppar som med tiden kan lossna, följa med vattnet och skada utrustning.
 • Sätt därefter in stödhylsan i kopparröret. Är du osäker när du ska använda stödhylsa finns mer information om detta här: https://carat.nu/guide/kopparror/ Får du inte in stödhylsan måste du troligen grada av röret mer.
 • Trä därefter på mutter och klämring på röret. På mindre storlekar behöver du oftast inte använda någon form av glidmedel. Vill du kan du använda lite gängpasta för att smörja klämringen.
 • Skjut därefter in kopparröret (med mutter och klämring) in i kopplingshuset.
 • Dra därefter åt kopplingen med handkraft, använd därefter nedan tabell som en indikation på hur mycket du ska dra åt med verktyg.
  När du dragit åt med handkraft sitter kopplingen INTE fast på kopparröret, du kan vid detta tillfälle lätt separera koppling från rör.
  Tänk på att alltid slutdra kopplingen med verktyg, använd ett verktyg för att spänna muttern och ett för att hålla emot genom att greppa kopplingens kopplingshus.

Tabellen nedan ger en indikation på hur hårt du bör dra kopplingarna efter handåtdragning.

DimensionKopparrör (varv)PEX-slang (varv)
101 1/42
121 1/42
1512
162
1812
221 1/42
Tabell över åtdragning av koppling

Stödhylsa för kopparrör

Stödhylsa för
PEX-slang

Läs mer

Kopparrör

Läs mer ›

Metallrördelar

Läs mer ›

Klämringskopplingar för PEX

Läs mer ›

Minikulventiler

Läs mer ›