Guide - Kopparrör

De vanligaste storlekarna av kopparrör är idag 12 mm, 15 mm och 22 mm.
Tidigare har även storlekarna 13 mm och 18 mm använts där den senare fortfarande är vanlig på marknaden.

Om röret är plastisolerat måste isoleringen skalas av för att kopparröret ska kunna mätas.

Kapa 12mm kopparrör
Kapa 15mm kopparrör
AnvändningsområdeRördiameter
Anslutningssrör från blandare10 mm
Anslutning till tvättställs- eller köksblandare12 mm
Anslutning till vanlig dusch12 mm
Anslutning till större takdusch15 mm
Anslutning till badkarsblandare15 mm
Synlig stam15 mm
Dimensionering av kopparrör

Om röret är längre än 3m bör diametern vara minst 15 mm. Bygg aldrig in en koppling i vägg eller golv. Vid dold installation används med fördel GG Carats rör-i-rör-system.


Stödhylsa

När en klämringskoppling spänns utsätts kopparröret för stora krafter. För att inte röret ska skadas och läckage uppstå är det viktigt att använda stödhylsa.
Stödhylsans uppgift är att stärka upp röret från insidan.

Tänk på att stödhylsor för kopparrör och PEX-slang skiljer sig åt.

Typ av kopparrörBehövs stödhylsa
Prisol /liknandeJaMjuka kopparrör med plastisolering
Mjuka kopparrörJa
Halvhårda kopparrör
Mindre än 1mm godstjocklek
Ja
Halvhårda kopparrör
Minst än 1mm godstjocklek
Nej
Hårda kopparrörNej
Tabell över behov av stödhylsa

Läs mer

Dimensioner och standarder

Läs mer ›

Klämringskopplingar för kopparrör

Läs mer ›

Klämringskopplingar för PEX

Läs mer ›

Metallrördelar

Läs mer ›