Guide - Klämringskopplingar för PEX

Klämringskopplingar för PEX-slang används för att koppla samman slangar med övrig installation. Detta kan vara exempelvis kopparrör, andra pex-slangar, gängdelar eller förbrukare.

Alla våra klämringskopplingar och mässingsrördelar är tillverkade av avzinkningshärdad mässing vilket är ett krav i Sverige.

Vad skiljer en klämringskoppling för PEX mot en vanlig?

Vid ett först ögonkast ser en klämringskoppling avsedd för PEX-slang oftast precis lika dant ut som den för kopparrör, det kan till och med vara samma koppling. Carats klämringskopplingar är nämligen godkända för både kopparrör och PEX-slang så länge man använder avsedd stödhylsa.

Stödhylsan för PEX-slang har en extra bred krage för att förhindra att den glider in i slangen, den är oftast också något längre för att gå in i hela kopplingen.

Stödhylsa för kopparrör

Stödhylsa för
PEX-slang

Kopplingsset

Med fördel kan man vid montage av PEX-slang använda sig av ett kopplingsset. Kopplingssetet består av mutter, klämring och inbyggd stödhylsa och är speciellt framtagen för ett säkert och enkelt montage av PEX-slangar. Kopplingssetet fungerar tillsammans med våra klämringskopplingar för kopparrör, du ersätter helt enkelt endast muttern och klämringen med detta kopplingsset.

Montage av koppling

Tabellen nedan ger en indikation på hur hårt du bör dra kopplingarna efter handåtdragning.

DimensionKopparrör (varv)PEX-slang (varv)
101 1/42
121 1/42
1512
162
1812
221 1/42
Tabell över åtdragning av koppling

Läs mer

Klämringskopplingar för kopparrör

Läs mer ›

Kopparrör

Läs mer ›

Metallrördelar

Läs mer ›