Guide - Lock, plugg eller propp

När man arbetar med ett VVS-system och behöver stoppa vattenflödet finns det flera metoder att välja mellan beroende på vilka förutsättningar man har. De vanligaste sätten är att använda lock, plugg eller propp.

Förutsättningarna bestämmer oftast valet

Även om det finns olika fördelar med lock, plugg och propp beroende på användningsområde är det oftast typen av produkt som ska pluggas som bestämmer tillvägagångssätt.

Produkten du ska stoppa har:Lock, plugg eller propp
Utvändig gängaLock med packning
Invändig gängaPropp
KlämringskopplingPlugg
Tabell över förutsättningar för lock, plugg eller propp

Lock med packning

Locket tätar tillsammans med den medföljande packningen. Det är därför viktigt att det är bra anläggningsyta på gängdelen den monteras på.

Ska lock med packning monteras mot en klämringskopplingsgänga bör man
även montera en planadapter vars syfte är att skapa mer anläggningsyta eller välja plugg istället.

Montage av lock med packning

Propp

Proppen finns i lite olika utföranden. Våra tätas genom att gängtejp eller lin och pasta appliceras på gängorna innan montage.

Det finns även proppar på marknaden som tätar genom en O-ring. Har du en gammal liggandes är det därför viktigt att kontrollera vad som gäller för just din propp.

Plugg

En plugg används när man vill stoppa vattnet och man har en klämringskoppling. Den tätar mekaniskt genom att pressas mellan kopplingshusets och mutterns koniska insidor.

Vid montage ersätter man klämringen med pluggen, den konkava sidan ska vara mot vattnet och den platta ”fina” sidan utåt.

Fördelen med detta jämfört med
andra metoder är att man inte förlitar sig på packningar som kan åldras.

Montera klämringsplugg

Läs mer

Anslutningsslangar

Läs mer ›

Förminskningsset

Läs mer ›

Klämringskopplingar för kopparrör

Läs mer ›