Guide - Vattenfilter

Ibland måste dricksvattnet renas, det finns olika tekniker och utrustning för att göra detta. Du kan rena dricksvattnet från bland annat mikroorganismer, lukt, missfärgning och oönskade kemiska ämnen.

Vattenfilter från Carat

Carat vattenfilter finns i olika varianter: kolfilter, kombifilter kol/partikel, bomullsfilter och nylonfilter.
Filtren ska monteras i vattenanläggning med maxtryck 8 bar och flöde enligt angivna värden.
Alla filterpatroner har en längd på 250 mm, vilket är en standardlängd som passar de flesta filterhus.
Filterbehållaren är försedd med luftningsventil och ansluts via invändig gänga G25.

Innan du sätter igång!

Om du upplever problem med kvaliteten på ditt dricksvatten är det viktigt att ta reda på varför. Läs mer på livsmedelsverkets hemsida.

Vattenfilter och andra reningstekniker
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/problem-med-dricksvattenkvalitet/vattenfilter-och-andra-reningstekniker

Systematisk felsökning vid dålig dricksvattenkvalitet
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/problem-med-dricksvattenkvalitet/felsokning-vid-kvalitetsproblem-med-dricksvattnet

Vilket filter ska jag ha?

Nylonfilter
Används för grovfiltrering och minskar därigenom sediment i vattnet.
Nylonfiltret är tvättbart och kan användas flera gånger.

Bomullsfilter
Bomullsfiltret är det enklaste och billigaste filtret och passar bra om du har ”smuts” i vattnet. Det minskar mängden sediment.

Kolfilter
Kolfiltrer minskar mängden partiklar samt tar bort lukt, smak och färg. Om du har mycket sediment i vattnet kan det vara en god idé att sätta ett bomulls- eller nylonfilter som förfilter (du monterar två filter i serie) innan kolfiltret för att förlänga kolfiltrets livslängd.
Om det förekommer tryckstötar i systemet läs mer nedan.

Kombifilter
Kombifiltret är ett kombinerat kol och partikelfilter. Det minskar sediment samtidigt som det tar bort lukt smak och viss missfärgning.
Använder du idag ett nylon eller bomullsfilter och inte får önskad effekt kan detta vara värt att testa innan du sätter två filter i serie (se kolfilter).
Om det förekommer tryckstötar i systemet läs mer nedan.

FilterArbetstemperaturMicronOptimalflöde l/timme
Nylon1 – 40 °C602400
Bomull1 – 40 °C201800
Kombi1 – 40 °C5300
Kol1 – 40 °C20108
Tabell över Carat filter

Viktigt att tänka på! Vattentrycket ska vara max. 8 bar med ett optimalflöde enligt ovan angivna värden.

Om det förekommer tryckstötar i systemet bör du montera in en tryckslagsdämpare, kolfilterpatroner kan annars läcka kol i systemet. Tänk då på att montera in ett smutsfilter av nylon efter kolfiltret för att minimera skador.

Följ våra rekommendationer angående vattenflöde och max. arbetstryck, då det annars finns risk för skador på blandare och hushållsmaskiner som är kopplade till vattensystemet. Tänk även på att filtren i huvudsak är partikelavskiljande. I första hand bör ett vattenprov lämnas in, för att utesluta problem som behöver avancerad rening.

Skötselråd

Byt filterpatronen när den har mättats av sediment och partiklar, cirka varannan eller var tredje månad. Tänk på att byta filterpatronen om vattentryck eller flöde minskar. Nylonfilterpatronen kan återanvändas efter rengöring.

Filterbyte

  1. Stäng av vattnet.
  2. Släpp ut vattentrycket genom att öppna en kran.
  3. Lossa muttern som håller filterbehållaren, använd filternyckeln.
  4. Öppna filterhuset.
  5. Rengör filterhuset med rent vatten.
  6. Byt eller rengör filterpatronen.
  7. Montera ihop filtret. Säkerställ att filterpatronen och o-ringen ligger rätt i filterbehållaren.
  8. Öppna vattnet.
  9. Kontrollera att filterbehållaren är tät.
  10. Om nödvändigt, efterdrag filterbehållaren med handkraft.