Värme & Kyla

Om värme & kyla

Värme och kyla utgör en del av grundbehovet inom alla fastigheter och omfattar många olika användningsområden som teknikkyla, komfortkyla, kommersiell kyla eller industriell kyla. I privata fastigheter handlar det oftast om olika värmepumpar och luft/luft värmepump men även ett ökande behov av kylprodukter. Området värme och kyla omfattar till hög grad behovet av vvs produkter för en bra installation.

Dokument & trycksaker