Guide - Infällda dosor

I vårt sortiment hittar du det installationsmaterial du behöver. Infällda dosor använder du bland annat för att installera strömbrytare, dimmer, annan fast monterad elektronik mm.

Carat har även doslock för våra dosor. Tänk på att välja doslock för dosa då både diameter och cc-mått (avståndet mellan skruvarna) skiljer sig.

Dostypcc-avstånd
Takdosa70 mm
Kopplingsdosa67 mm
Apparatdosa60 mm
Tabell över cc-avstånd på dosor

Tabell över cc-avstånd på dosor

Apparatdosa

Apparatdosan används för att infällt montera bland annat strömställare, dimmer, vägguttag mm. C/C avståndet mellan skruvarna är standardiserat till 60mm.

Våra apparatdosor för infällt montage har låsclips för rör, de är sammanbyggningsbara och har justerbar dosring så du slipper påbyggnadsring.

Apparatdosor med grön ring är avsedda för väggar med enkelgips (13mm).
Apparatdosor med gul ring är avsedda för väggar med dubbelgips (26mm).

Kopplingsdosa

Kopplingsdosa används när det finns behov av att förgrena din elinstallations till olika håll.

Våra kopplingsdosor för infällt montage har låsclips för rör, de är sammanbyggningsbara och har justerbar dosring så du slipper påbyggnadsring.

Kopplingsdosor med grön ring är avsedda för väggar med enkelgips (13mm).
Kopplingsdosor med gul ring är avsedda för väggar med dubbelgips (26mm).

Läs mer

Installationsrör

Läs mer ›

Strömställare och dimmer

Läs mer ›

Clips och klammer

Läs mer ›