Guide - Sexkantnippel

Många kopplingar ser väldigt lika ut och att ta fel del kan orsaka stora problem genom läckage. Ett typexempel på snarlika kopplingar är en sexkantnippel för gängmontage och en klämringskoppling rak.

På bilden ovan syns två till synes lika kopplingar, men där finns en stor skillnad. För den skarpsynte så ser man på den vänstra kopplingen en konisk yttre kant, medans den högra har ett platt avslut. Den första är alltså avsedd för att monteras med klämring runt ett kopparrör eller pex-rör (det senare behöver speciell stödhylsa) och den senare monteras i en annan gängad del och tätas med gängtejp, lin och pasta eller med en packning i exempelvis en anslutningsslang.

Bilden visar en rak koppling, 12mm klämringskoppling till G15 gänga. Monteras muttern av finns där en G10 gänga som är konisk.

Montera kopparrör på gängan

Har du behov av att montera ett kopparrör på en utvändig gänga som inte är konisk och avsedd för ändamålet finns några olika tillvägagångssätt.

Halvkoppling
Halvkopplingen från Pipefix monteras direkt på den utvändiga gängan. När kopplingen spänns mot gängan spänner den åt röret och installationen blir tät.
Ingen ytterligare tätning behövs.

Klämringskoppling med invändig gänga
Denna monteras på den utvändiga gänga med exempelvis lin och pasta eller gängtejp. Därefter monteras kopparröret i klämringskopplingen.

Rispade gängor

När man tätar en gängkoppling rispar man oftast gängorna i syfte att få tätningen att få bättre grepp om kopplingen. Detta görs genom att ta en kniv eller polygrip och dra dessa över gängorna.
Carats gängdelar är för-rispade och det finns inget behov att göra detta på plats.

Väljer man däremot att använda gängan under muttern på våra klämringskopplingar som rörgänga bör man därför manuellt rispa dessa.

Läs mer

Klämringskopplingar för kopparrör

Läs mer ›

Klämringskopplingar för PEX

Läs mer ›

Metallrördelar

Läs mer ›

Planadapter

Läs mer ›