Guide - Blandarfäste

Carat erbjuder ett fullsortiment av förkromade blandarfäste för alla typer av installationsförutsättningar. Det kan bland annat vara för dold rördragning, utanpåliggande rördragning, 150cc eller 160cc.

CC-mått och gängstorlekar

CC-måttet, centrum till centrum, är måttet mellan vattenanslutningarna på blandarfästet och blandaren. Det finns i Sverige tre stycken olika mått att hålla koll på, 40mm, 150mm och 160mm.

Beroende på vilket CC-mått som används är det också olika storlek på gängorna som fäster blandaren mot blandarfästet samt på vilken del som muttern sitter.

På kommande två bilder ser man tydligt skillnad mellan 150cc och 160cc. På blandarfästet med 150cc är det utvändiga G20-rörgängor. På blandarfästet med 160cc är det M26-mutter.

150cc med utvändig G20-rörgänga
160cc med M26-mutter.
CC-mått (mm)FörklaringAnslutningMutterns placering
150Europeiskt standard som används av de flesta icke-svenska tillverkare.G20Blandaren
160Gammal svensk standardM26Fästet
Tabell över cc-mått

För utanpåliggande montage

Efterföljande tre bilder visar blandarfäste för utanpåliggande rörmontage.

  • På den första används 40cc rördragning, blandarfästet omvandlar detta därefter till 160cc.
  • De andra bilden visar ett blandarfäste för 160cc där man under, eller ovanifrån, ansluter med kopparrör. Lämplig storlek på anslutande rör är oftast 12mm eller 15mm. Läs mer om dimensionering av kopparrör här.
  • Den tredje bilden har en G15 rörgänga mot röranslutningen och 150cc G20 rörgänga mot blandaren.
40cc röranslutning till 160cc blandaranslutning
160cc röranslutning till 160cc blandaranslutning
150cc röranslutning till 150cc blandaranslutning

För dolt rörmontage

Vid dolt montage är det mycket viktigt att följa installationsanvisningen och gängse branschstandarder.
Är du osäker, ring en fackman!

Carat erbjuder två typer av blandarfäste för dolt rörmontage. Det är väldigt viktigt att du väljer rätt. Gör du ett nytt badrum idag är det troligen blandarfästet för 15mm pex-slang du ska använda. Kontrollera innan montage!

CC-mått (mm)RöranslutningFörklaring
16012/15mm kopparrörBlandarfäste som används vid 12mm eller 15mm kopparrör
16015 pexBlandarfäste som används vid 15mm pex-slang
Tabell över blandarfäste med dolt rörmontage

Tips vid montage!

  • Montera alltid minikulventiler till varje tappställe, så även vid installation av blandare vid utanpåliggande rörmontage.
  • Stäng av vattnet innan du påbörjar demontering och montage.
  • Vid både demontering och montage av blandare är det viktigt att rottera muttrarna växelvis, risken är annars att gängorna förstörs.
  • Vid montage av blandaren mot blandarfästet kan pasta användas för att smörja och göra montaget lättare. Observera att enbart pasta inte har någon tätande effekt, endast smörjande.
  • Sätt på vattnet försiktigt efter montage. Dels för att kontrollera läckage dels för att undvika slag i systemet.

Läs mer

Kopparrör

Läs mer ›

Minikulventiler

Läs mer ›

Bottenventiler för porslinstvättställ

Läs mer ›

Strålsamlare

Läs mer ›